Маркування медичних виробів

Національний знак відповідності

При застосуванні національного знаку відповідності (далі – Знак відповідності) виконувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 “Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності” (із змінами).

Національний знак відповідності ( 1599а-2001-п ) (далі - знак відповідності) має форму незамкненого з правого боку основного кола, усередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника.  

Три (середня і дві бічні) вершини трилисника (з внутрішніми кутами 30 градусів) розміщено у верхній частині уявного вписаного кола з радіусом, що становить 0,7 радіуса основного кола, а четверту (з внутрішнім кутом 80 градусів) - у нижній частині. Середня вершина є верхньою точкою уявного вписаного кола, дві бічні - розміщені симетрично під кутом 15 градусів до горизонтальної лінії, яка проходить через його центр. Четверта (нижня) вершина знаходиться на відстані 0,6 радіуса основного кола на вертикальній лінії, що проходить через його центр.

На середині прямої, яка з'єднує центр кола з нижньою вершиною, знаходиться умовний центр трилисника, з якого виходять шість променів. Чотири з них з'єднують цю точку з вершинами трилисника, а два - точки перетину бокових ліній кута, утвореного середньою вершиною, з горизонтальною лінією, яка проходить через центр уявного кола. Площини трикутників трилисника зліва від променів, які з'єднують його центр з бічними і ередньою вершинами, мають той же колір, що й зображення знака.

Довжина розриву основного кола становить 0,22 його загальної довжини (або 80 градусів). Товщина ліній трилисника - 0,01 радіуса кола. Товщина лінії кола - 0,05 радіуса кола.

Зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами.

Зображення знака відповідності може бути виконано будь-яким технологічним способом, що забезпечує його чіткість та розбірливість протягом усього терміну користування виробом. Технічними регламентами можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо виконання зображення знака відповідності. { Абзац шостий із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 86 ( 86-2011-п ) від 09.02.2011, N 708 ( 708-2012-п ) від 18.06.2012 }

Розмір знака відповідності визначається виробником або постачальником продукції виходячи з конкретних умов та місця його нанесення, але не може бути меншим ніж 5 міліметрів, якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом. { Абзац сьомий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 708 ( 708-2012-п ) від 18.06.2012 }

Знак наноситься на виріб (за можливості), первинну упаковку (при наявності), вторинну упаковку, групову упаковку, інструкцію на виріб. Також на маркуванні поряд зі знаком зазначається «Уповноважений представник в Україні»

Правила маркування медичних виробів національним знаком відповідності викладені в Технічних Регламентах.